دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «حضرت علی علیه السلام»
 
"  آنچه به سخن و گفتار آدمی زیان می رساند ، طولانی کردن آن است."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.