دانشگاه پیام نور استان مازندران
 
کد کاربر
رمز
 
 
پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله:
 
"هرکس که کارهای زشت و ناروا ، او را محزون و ناراحت نماید و کارهای
نیکو و پسندیده ، خوشحالش کند ، پس او مؤمن است. "

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.