دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «حضرت محمد صلی الله و علیه و آله»
 
"    بهترین جوانان شما آنانند که کارهایشان از روی تدبیر ، فکر و عاقلانه
     باشد ، و بدترین پیران شما آنان هستند که از فکر و تدبیر و تجربه یک
     عمرخود استفاده نکنند و کارهایشان همجون کارهای بعضی جوانان ،
     بدون فکر و تدبیر باشد."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.