دانشگاه پیام نور استان مازندران
 
کد کاربر
رمز
 
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
 
" خطاها و لغزش های مسلمانان  را جستجو و تفحص  نکنید، زیرا کسی
که چنین عمل زشتی را انجام دهد خدا هم خطاها و لغزش هایش را ،
جستجو و دنبال می کند ، که در آن هنگام رسوایش خواهد نمود . "

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.