دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «حضرت محمد صلی الله و علیه و آله»
 
" اگر برای پیروانم مشقت آور و سخت نبود ، امر می کردم ایشان را ، که
   با هر وضو ، مسواک بزنند."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.