دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «رسول خدا صلی الله علیه و آله »
 
"  منزلت و مرتبه آن شخص نزد خداوند بالاتر  و برتر است که وقتی نیکی
  و خوبی به شخصی می کند آن را مخفی کند و سعی می کند ،کسی
  متوجه احسان و کمک او نشود ."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.